Ψηφιοποιημένες Εκδόσεις Ε.Ε.Σ (Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών)Ψηφιοποιημένες Εκδόσεις του Αρχείου Ευβοϊκών Μελετών (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, Χρυσό Μετάλλιο Δήμου Χαλκιδέων)-Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο δικτυακό τόπο. 

Σας ενημερώνουμε ότι το τεχνικό πρόβλημα επιλύθηκε και ο  δικτυακός τόπος με τις ψηφιοποιημένες εκδόσεις είναι διαθέσιμος.
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση και αντιγραφή του ψηφιοποιημένου υλικού χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια από την Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών.
Παρακαλούμε οι ερευνητές που χρησιμοποιούν στις μελέτες τους τα  ψηφιοποιημένα άρθρα του Α.Ε.Μ,  να κάνουν σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά πρότυπα τις ανάλογες βιβλιογραφικές αναφορές στους συγγραφείς των άρθρων.